My Photo

« A Stirring in Amsterdam | Main | The Fruit of His Life »

July 16, 2008

Comments

Emily

Well, my natural inclination is to avoid conflict. Big surprise! :) If I must get involved, then I defer to accommodating and compromising.

Unwinnamoorma

All of the high-level
I want to not drink when upset
Sitemap of phentermine blue white specks with
Phentermine 0597 lannett
Sitemap of owasso phentermine

We will be glad to see you

incennywouche

боевых искусств

smoogmaby

Hi, we're a snow removal company from Poland and this is our website :)

odsniezanie chodnika

ALANIOLLA

http://akumulatorybaterie24.pl/blog/category/baterie/ - baterie

http://akumulatorybaterie24.pl/blog/category/akumulatory/ - akumulator

http://akumulatorybaterie24.pl/blog/category/akumulator-do-telefonu/ - akumulator do telefonu
http://akumulatorybaterie24.pl/blog/category/ladowarki-akumulatorow/ - ladowarki akumulatorw

BewweitteDill

maximum safe dose cialis
manufacturer of cialis
mixing percocet and cialis together
natural equivelant ingredient in cialis
order cialis online
natural replacement for cialis
medication identifier 20 cialis

Idotlytocrary

Idotlytocrary, aldactone online pharmacy Those who have kidney problems, urination problems, or high levels of potassium in their blood should never take this medication. http://www.musicunlmtd.com/ - buy aldactone online

Adamlambertson

Administracja wypada do nauk ekonomicznych. Od chwili poczatku XX wieku, od momentu administracja próbowano wesprzec na naukowych podstawach, az do lat 60. XX wieku kierowanie pojmowane bylo jak ruch kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Programowanie, Organizowanie, Decydowanie, Uzasadnianie natomiast Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil zwierzchni "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Niemniej jednak poglad na swiat zarzadzania zmienil sie od czasu tego czasu radykalnie, skutkiem tego warto ponowic sie do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarzadzanie to artyzm ewentualnie doswiadczenie rozumnego stosowania srodków gwoli osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Administracja, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów dzieki innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji przez organizowanie pracy innych, a nie z wykorzystaniem uprawianie zadan osobiscie.
Zarzadzanie owo dzialanie kierownicza polegajaca na ustalaniu celów tudziez powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji ewentualnie dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie owo dzialanie polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie to zestaw dzialan (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie to porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu az do organizacji gospodarczych w zastepstwie slowa zarzadzanie uzywa sie kiedy niekiedy terminu kierowanie biznesu (ang. Business Administration). Obowiazek administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma dac mozliwosc, aby zostalo zrobione owo, co ma stanowic zrobione". Administracja biznesu jest dyscyplina akademicka, natomiast szereg uniwersytetów a szkól biznesu nadaje ranga magistra z tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Mysl zarzadzania
2 Temat zarzadzania w organizacjach
3 Zarzadzanie operacyjne - kierowanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie zawsze jest tym, kto wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji prawdopodobnie istniec organizacja wojskowa, która ma do spelnienia okreslona misje, ale ani kobieta sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja acz zadania (co jest az do zrobienia) i okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), czyli wyniki, jakie wypada uzyskac. Przyklad ten pokazuje, ze zrzeszenie jest srodkiem osiagania celów, zas w nastepstwie tego jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace tozsamosc owo obejscie, zespól ludzi, jednostka. Zazwyczaj wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, totez - nie zwazajac na wyjatki - powiemy, ze idea zarzadzania majacy tozsamosc jest na ogól podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, jak np. kierowanie osobistym budzetem za posrednictwem pojedyncza osobe czy tez komenderowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy w czesci od momentu dzialania innych podmiotów. Totez administracja obejmuje równiez stosunki (zwiazki) podmiotu z otoczeniem.
Kazdy podmiot w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza tudziez jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) i trwanie. Niedawno co chwila wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego tudziez zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), intelekt oraz stosunki sposród otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Totez w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
Psychologia
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, glównie istotne niedawno administracja zwiazkami sposród klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki podejscie, tak aby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki badz wykonywala swe zadania niedaleko optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest zrzeszenie jak zespól. Az do zadan zarzadzania ogólnego wypada kierowanie strategiczne, formowanie struktur organizacyjnych oraz administracja zasobami ludzkimi zas aktywami. Nie liczac tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie kolosalny nacisk na przywództwo zas formowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania czy tez autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Wedle jednej z definicji (H. James Harrington) stanowisko w organizacji to kapela ludzi wykonujacych to samo misja. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest zarzadzanie operacjami, utozsamiane onegdaj sposród zarzadzaniem produkcja, oraz dzis nagminnie okreslane ogólniej jako kierowanie wytwarzaniem wyrobów zas uslug. Wspólczesnie wzgledne wplyw zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, bowiem w raz po raz wiekszym stopniu uzupelniane jest ono tudziez po czesci zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie sposród zarzadzania funkcjonalnego na kierowanie procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym dla wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie kierowanie operacjami jest dozwolone traktowac jako administracja czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - administracja czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trójka klasyczne czynniki konkurencyjnosci: stan, wartosc zas dostawa. Przyrzeczenie wymaganej za sprawa bazar jakosci produktu (wyrobu badz uslugi wzglednie pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia tudziez uzytkowania produktu natomiast wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu oraz szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, inaczej o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu z innymi produktami. Niezaleznie od czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja w ostatnim czasie takie czynniki, jak bieglosc obslugi klientów (ang. Customer Service) a cechy jakosci wykraczajace poza jakosc konstrukcji zas wykonania, np. ekologicznosc natomiast bezpieczenstwo produktu oraz procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na procedura skostnialy jest zadaniem kontroli jakosci. Dogladanie jakosci jest funkcja organizacyjna. Monitoring jakosci wykonuje swoje misja w ten modus, ze z wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania tudziez kwalifikuje je jak nadajace sie az do przekazania klientowi zewnetrznemu badz wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone za pomoca kontrole jakosci natomiast kierowane az do poprawek, az do naprawy badz do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na tryb nowoczesny (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania tudziez dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest asercja, ze gdyby robota na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, to na wyjsciu procesu powstaje artykul wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace forma produktu musza oznaczac sie w okreslonych tudziez waskich granicach. Jesli faktycznie jest, mówi sie, iz tok jest nieruchomy. Podczas gdy wprawdzie zostanie stwierdzone, iz którys z parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, nalezy poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, i od tego czasu odwolac owe przyczyny. W ów badania realizowane jest sprzezenie zwrotne miedzy wyjsciem procesu, oraz miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany procedura sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania za pomoca Forma - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wieksza czesc procesów to procesy nieciagle. W takich procesach takze przetwarzanie, jak a jakosc produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu az do takich przypadków oraz w odniesieniu az do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na modus standardowy ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Duet najpowszechniejsze srodki prowadzace az do tego to kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym i czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym miast o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest posegregowanie strat. W odniesieniu az do niektórych procesów tudziez funkcji, takich kiedy tok produkcji, badz koszty utrzymania ruchu, punktem wyjscia az do klasyfikacji strat jest posegregowanie standardowa (np. siedem rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szóstka Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnascie glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie z procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Najczesciej nie ogranicza sie ono do eliminowania elementów zbednych, jakkolwiek wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, w podobny sposób produkcyjnych jak oraz biznesowych, jest technika przemyslowa - metanauka wspierajaca kierowanie operacyjne, traktowana raz za razem w charakterze samodzielna aspekt zarzadzania.
Najprostszy przypadek konkurowania w oparciu o koszty owo konkurencja cenowa. Na niektórych rynkach, zwlaszcza rynkach profesjonalnych, wysoka panszczyzna produktu jest akceptowana pod warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu oraz niskich kosztów wylaczenia produktu sposród eksploatacji. W takich przypadkach artykul konkurencyjny kosztowo to towar o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa jako czynnik konkurencyjnosci jest poprawnie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie od czasu kontekst (gl. od momentu obszaru produktowo-rynkowego i sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze wzglednie mniejsze waga. Az do najwazniejszych sposród nich nalezy rzetelnosc dostaw, czyli napelniacz przez dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Obecnie rosnie istotnosc szybkosci dostaw, inaczej czasu, jaki uplywa odkad momentu otrzymania zamówienia za pomoca dostawce az do momentu dostarczenia towaru na lokalizacja przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest zapewnienie wymaganej ilosci towaru, jednak w ramach tego rosnie znaczenie róznorodnosci produktów. Jarmark wymaga dlatego ze coraz z wiekszym natezeniem róznorodnych produktów dostarczanych raz po raz czesciej natomiast w coraz mniejszych partiach. Spelnienie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy trwanie a mniejszy koszt przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano w góre, postac, wartosc oraz dostawa nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Poreka pozostalych waznych chwilowo czynników konkurencyjnosci odbywa sie na krzyz administracja srodowiskiem i administracja bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu na ogól prowadzi za jednym zamachem az do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala osiagnac równoczesnie redukcje kosztów oraz poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych owo reengineering, który stosowany jest w tym momencie ogromnie z rzadka, bowiem radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na suma wiecej efektów negatywnych, anizeli pozytywnych. Az do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning a Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, polowanie, lowienie ryb, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, tedy jej celem jest nie ale wrecz nabywanie i eksploatacja tych zasobów, wszak i ich zabezpieczenie. Wystepuja tedy nic bardziej blednego niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, jak rozczlonkowanie pracy, planowanie robót gospodarskich oraz koordynowanie ich i proste czynnosci administracyjne, kiedy wpis inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) podobnie jak w gospodarce przyswajajacej i w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, ekonomia lesna) dzielo na pelnia nie ma ustalonej ceny, skutkiem tego nie musi toczyc sie tu w ogóle zarzadzanie finansowe. Nie wystepuje po tej stronie zarzadzanie strategiczne, oraz zarzadzanie operacyjne ogranicza sie az do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych tudziez w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, kiedy drobny handel, uslugi oraz wytwórczosc (rzemioslo) wystepuja elementy strategii oraz zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu a energii), administracja jakoscia tudziez organizacja pracy. Kategoria wynikowa jest po tej stronie intrata czy tez zarobek, wystepuje wskutek tego kierowanie zakupami, alisci nie wystepuje administracja kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest zarezerwowanie dochodu oraz dysponowanych zasobów pracy tudziez czasu miedzy konsumpcje biezaca (w tym wolne, laba oraz rozrywka), oszczednosci oraz inwestycje w czas przyszly (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest kierowanie osobiste, którego podmiotem jest czlon, tudziez przedmiotem na caloksztalt jej budzet czasu. Kierowanie nieraz za artykul wyjscia bierze uswiadomienie sobie przez jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest w celu niej grunt w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie czasami, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych sposród owej refleksji. Wprawa zarzadzania czasami bywa dodatkowo istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad zarzadzanie katastrofami, administracja konfliktami, kierowanie kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest zarzadzanie terytorialna zas panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie zarzadzanie miast (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), dlatego ze miasta powstaly przed powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

guallogue

Ninja Fruit Online
Download Ninja Fruit
Fruit Ninja On PC for Free
Fruit Ninja Online

The comments to this entry are closed.